Chính Sách Quyền Riêng Tư – Hương Quân Logistics

Chào mừng bạn đến với trang web của Hương Quân Logistics. Chính sách quyền riêng tư dưới đây mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Xin vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn.

1. Thông Tin Thu Thập:

a. Thông Tin Cá Nhân:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân khi bạn đăng ký tài khoản, điền vào các biểu mẫu trên trang web hoặc khi bạn liên hệ với chúng tôi qua các kênh khác nhau. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ và số điện thoại.

b. Thông Tin Tự Động Thu Thập:

Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin không cá nhân thông qua việc sử dụng cookie và công nghệ theo dõi khác. Điều này có thể bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, và các thông tin khác liên quan đến hoạt động duyệt web của bạn.

2. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp và quản lý dịch vụ vận chuyển, trả lời các yêu cầu của bạn, cung cấp thông tin về dịch vụ và chăm sóc khách hàng. Thông tin tự động thu thập giúp chúng tôi hiểu cách bạn tương tác với trang web để cải thiện trải nghiệm của bạn.

3. Bảo Mật Thông Tin:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng biện pháp an ninh vật lý và điện tử để bảo vệ thông tin khỏi mất mát, lạc hậu, truy cập trái phép, phát tán hoặc sử dụng không đúng.

4. Chia Sẻ Thông Tin:

Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi yêu cầu bởi luật pháp.

5. Quyền Lựa Chọn và Cập Nhật Thông Tin:

Bạn có quyền lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân và có thể yêu cầu cập nhật hoặc xóa thông tin đã cung cấp. Bạn cũng có thể tùy chọn tắt cookie trong trình duyệt web của mình.

6. Thay Đổi Chính Sách:

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư này theo thời gian để phản ánh thay đổi trong cách chúng tôi thu thập và xử lý thông tin. Phiên bản mới nhất của chính sách sẽ được đăng tải trên trang web của chúng tôi.

7. Liên Hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh nào về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau:

  • Địa chỉ email: Huongquanlogistics@gmail.com
  • Số điện thoại: 0943 93 8828

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Hương Quân Logistics.